Waterloo. 200 jaar strijd

In 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond. Dit boek belicht de Belgische en Nederlandse bijdrage aan deze slag en de eraan voorafgaande strijd bij Quatre-Bras. Daarnaast wordt ook het grote verhaal van Waterloo en de strijd om de Europese geschiedenis voor en na Napoleons definitieve nederlaag verteld.

Puttend uit dagboeken, reisverslagen en brieven, komen de ervaringen en belevenissen van de militairen op het slagveld uitvoerig aan bod, van de generaal tot de gewondenverzorger, en van hulpverleners en toeristen tot schrijvers na afloop van de strijd.

De auteurs plaatsen de geschiedenis van Waterloo in een brede politiek-maatschappelijke context, als het dramatische slot van het napoleontische tijdperk, en als het begin van een nieuwe politieke orde in Europa. Wat speelde zich op het slagveld af? Wie waren de echte winnaars en de verliezers? Hoe komt het dat de rol van de Belgen en Nederlanders op 16 en 18 juni 1815 onderbelicht is gebleven en nationale helden lijken te zijn vergeten? Wie claimde de overwinning? Hoe werd de slag herinnerd? En waarom werd deze nagedachtenis na 1815 inzet van een nieuwe strijd?

Productspecificaties

Titel: Waterloo. 200 jaar strijd
Auteurs: Jurrie͏̈n de Jong, Ben Schoenmaker, Jeroen van Zanten
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam
ISBN: 978 90 8953 47 43