Over het NIMH

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu.

Militair-historische collectie

Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast publiceert het instituut wetenschappelijke studies en verzorgt het onderwijs en lezingen.
Het NIMH is ondergebracht bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en is daarmee onderdeel van het Ministerie van Defensie.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Het NIMH is een wetenschappelijk onafhankelijk kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH onderschrijft de ‘Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’ van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het NIMH is mede-ondertekenaar van de op deze verklaring gebaseerde ‘Richtlijnen voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht’. Het NIMH voert onderzoek uit conform de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit (de ALLEA-code).