Online naslag

Het NIMH beheert veel militair-historisch materiaal. Diverse bronnen zijn  online te raadplegen. Zowel als 'ruwe gegevens' en als encyclopedische overzichten. 

Database