Vestingwet 1874

Het is vandaag 150 jaar geleden dat de Vestingwet van kracht ging. Deze wet bepaalde meer dan een halve eeuw het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het was niet alleen een primeur voor defensiewetgeving, voor veel oude vestingsteden en linies luidde de wet een nieuwe fase in hun geschiedenis in. De komende weken staat het NIMH stil bij deze militair-historische mijlpaal.

De Vestingwet in kaart gebracht

De Vestingwet bepaalde waar de verdediging van Nederland gevoerd ging worden bij een aanval. De focus verschoof van de grenzen, naar het binnenland. Hier moest een strook van inundaties, forten en vestingen het economisch belangrijke Holland beschermen. Indirect bepaalde dit ook welke verafgelegen steden, forten en linies géén militair nut meer hadden. Plots mocht hier gebouwd worden buiten de muren van de vesting en stond militaire status niet meer in de weg van groei. De Vestingwet had zo in heel Nederland invloed op de ontwikkeling van stad en landschap.

Ter herdenking van dit belangrijke kantelpunt in de militaire en bouwkundige geschiedenis van Nederland heeft het NIMH een Storymap gemaakt. Via een interactieve kaart kunt u hier verdiepende artikelen lezen over de verschillende linies en stellingen uit de Vestingwet. Daarnaast verschijnt er de komende periode op nimh.nl elke week een kort verhaal op de speciale themapagina. Hierin wordt telkens een stukje geschiedenis van de Vestingwet uitgelicht.

Onze Storymap over de Vestingwet vindt u op storymaps.com.

De verhalen zullen verschijnen op onze themapagina Vestingwet 1874.

Vergroot afbeelding Kaart van de linies in kleur. Rondom de kaart staan tekeningen van de plattegronden van de stellingen en forten die onderdeel uitmaken van de linies.
Beeld: Nationaal Archief
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en een deel van de Zuiderwaterlinie vóór de Vestingwet van 1874. De gearceerde vlakken geven de inundatiekommen aan. In de marges staan plattegronden van de belangrijkste verdedigingswerken in de afgebeelde linies.