Vestingwet 1874

18 april 2024 is het 150 jaar geleden dat de Vestingwet het licht zag. Deze wet bepaalde meer dan een halve eeuw het Nederlandse veiligheidsbeleid. Voor veel oude vestingsteden en linies luidde de wet een nieuwe fase in hun geschiedenis in. De sporen van de wet zijn tot op de dag van vandaag in het landschap zichtbaar. Reden genoeg om deze militair-historische mijlpaal aandacht te geven.