80 jaar Vrouwen Hulpkorps (VHK)

Op 25 april 1944 ondertekent Cornelia Smit-Dyserinck de eerste verbandakte; de oprichting van het Vrouwen Hulpkorps (VHK) is een feit. Ze is hiermee de eerste vrouw die als beroepsmilitair in dienst treedt bij de Koninklijke Landmacht, en de eerste commandant van dit gloednieuwe korps. Het VHK is één van de eerste drie Nederlandse vrouwenkorpsen, die in 1944 worden opgericht. Dit jaar besteedt het NIMH uitgebreid aandacht aan deze korpsen. Vandaag, precies 80 jaar na het historische krabbeltje van Cornelia Smit-Dyserinck, is de beurt aan het Vrouwen Hulpkorps.

Het VHK uitgelicht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds meer vrouwen die zich willen inzetten voor de bevrijding van Nederland. In Engeland organiseert een groep van deze vrouwen zich in wat uiteindelijk het VHK zal worden. Na het verkrijgen van de militaire status vertrekt dit vrouwenkorps, in het spoor van de geallieerde opmars, naar het Europese vasteland. De vrouwen zullen een bijdrage leveren aan de bevrijding, maar ook hulp verlenen in reeds bevrijde gebieden. 

Op onze speciale themapagina wordt het Vrouwen Hulpkorps uitgelicht aan de hand van de ontstaansgeschiedenis, persoonlijke portretten, historisch beeldmateriaal en stukken uit onze eigen collectie.

Het VHK is het tweede onderwerp in de reeks: Pioniers! De eerste vrouwen bij de krijgsmacht. Meer informatie vindt u hier.

Vergroot afbeelding Zwart-witfoto van Dyserinck in uniform zittend voor een tafel vol bloemen.
Beeld: NIMH, collectie: Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht
Majoor Cornelia Smit-Dyserinck op de receptie ter gelegenheid van vijf jaar Vrouwen Hulpkorps.