Het Vrouwen Hulpkorps (VHK)

In Engeland bevinden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Nederlandse vrouwen die zich willen inzetten voor de bevrijding van Nederland. Zij richten het Vrijwillige Vrouwen Hulpkorps (VVHK) op. Aanvankelijk moeten zij enkel humanitaire taken vervullen, zonder militaire status. Op 25 april 1944 krijgt het korps deze status alsnog en wordt het omgedoopt tot Vrouwen Hulpkorps (VHK). 

In het spoor van de geallieerde opmars maakt het VHK in het najaar van 1944 de oversteek naar het Europese vasteland. Na de Tweede Wereldoorlog worden VHK’sters uitgezonden naar Indonesië en Korea. In 1951 gaat het VHK op in de Militaire Vrouwen Afdeling (MILVA).