Commandant Zeestrijdkrachten neemt nieuwe publicaties in ontvangst

Vandaag heeft de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Tas, het jubileumtijdschrift ‘Stichting Marcandi 75 jaar (1949-2024): Uw wens, Onze zorg!’ in ontvangst genomen. Op 5 juli 1949 ziet de Marine Cantine Dienst (Marcandi) het levenslicht. De afgelopen decennia groeit de stichting uit tot een begrip binnen de Koninklijke Marine.

In de eerste dertig jaar van haar bestaan vormen het Marine Etablissement Amsterdam en de Nieuwe Haven in Den Helder de locaties van waaruit Marcandi leveringen aan vaartuigen en kazernes verzorgt.

Qua Patet Orbis

In 1979 valt het besluit  de stichting definitief naar het hart van de marine te verplaatsen. Door ruimtegebrek weliswaar niet op de Nieuwe Haven, maar zes kilometer daarvandaan. Zodoende verandert de thuisbasis niet van plaats en blijft Marcandi, Qua Patet Orbis, bestellingen verzorgen. In de loop der jaren start de stichting met de uitbating van enkele winkels op een aantal kazernes. Sinds vijf jaar beschikt Marcandi bovendien over de mobile shop. Deze winkelcontainer gaat mee op kleinschalige oefeningen van de Koninklijke Marine en Landmacht.

Ter gelegenheid van het jubileum schreef Emma Kathmann het tijdschrift, dat de komende tijd onder het personeel verspreid zal worden.

Vergroot afbeelding Op de achtergrond een schilderij met varende schepen. Hiervoor poseert een lachende militair in uniiform, samen met een vrouw in pak. Zij houden een tijdschrift vast.
Beeld: NIMH
Vice-admiraal Tas ontvangt het eerste exemplaar van het jubileumtijdschrift Marcandi uit handen van auteur Emma Kathmann.

Jaarboeken van de Koninklijke Marine

Ook nam vice-admiraal Tas de nieuwste uitgaves van de Marine Jaarboeken in ontvangst. Het gaat om de jaren 2016 tot en met 2022. De jaarboeken verschijnen onder redactie van Marco Middelwijk en zijn vormgegeven door Erik van Oosten. In onze bibliotheek vindt u fysieke exemplaren van de jaarboeken, die al sinds 1875 worden uitgegeven. Deze naslagwerken zijn een schat aan informatie. De handzame boeken bevatten het jaaroverzicht van de vele uitdagingen waarvoor de Koninklijke Marine zich jaarlijks gesteld ziet, zowel operationeel als organisatorisch.

Een overzicht van de (digitale) Jaarboeken Koninklijke Marine is via deze link te vinden.

Vergroot afbeelding Groep poseert voor voor een schilderij met varende schepen. Drie mannen in pak, een man in militair unform en een man in een wit overhemd. Voor hen liggen boeken.
Beeld: NIMH
Vice-admiraal Tas met de nieuwe uitgaves van het Marine Jaarboek. Op de foto staan verder Anselm van der Peet, Erik van Oosten, Marco Middelwijk en Wilco Kramer.