Pioniers! De eerste vrouwen bij de krijgsmacht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel vrouwen die zich willen inzetten voor de bevrijding van Nederland. Dit resulteert in 1944 in de oprichting van de eerste drie vrouwenkorpsen: het Vrouwenkorps van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger (VK-KNIL), het Nederlandse Vrouwen Hulp Korps (VHK) en de Marine Vrouwenafdeling (MARVA). De VK-KNIL’sters, VHK’sters en MARVA’s zijn de eerste vrouwen die bij de Nederlandse krijgsmacht dienen en zorgen voor een grote verandering. Het zijn pioniers, deze vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig melden bij de geallieerde strijdkrachten. Ze schrijven geschiedenis en maken de weg vrij voor volgende generaties vrouwen bij Defensie.

Maak hier kennis met de eerste vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht en de collecties die het NIMH hierover beheert.