Historische missies

Dit is een overzicht van de missies waaraan Nederland sinds 1947 heeft deelgenomen. Het waren missies om de internationale rechtsorde te handhaven en te bevorderen. Maar ook om (de belangen van) Nederland te verdedigen en te beschermen. Bij verschillende missies ging het om humanitaire hulpverlening en reddingsoperaties.

Zoom op de kaart in naar de regio of het land van keuze. Zet de cursor op een blauwe pointer en lees de naam van de missie. Klik op de link en de missiegegevens verschijnen.

Historische missies